Bestuurswisselingen bedrijvenvoetbal Bedum

Petra Makkes is de nieuwe voorzitster van de stichting Bedrijvenvoetbal Bedum. Zij volgt Rob van der Werf op, die ruim acht jaar de voorzittershamer hanteerde. Op bevlogen wijze heeft Van der Werf ervoor gezorgd dat het bedrijvenvoetbal verder uitgroeide naar een professionele organisatie met de juiste mensen op de juiste plek. Rob zag in Petra Makkes zijn ideale opvolgster. In het dagelijks leven is Petra mondhygiënist in Bedum met een eigen praktijk. Petra was al betrokken bij het bedrijvenvoetbal als coördinator namens SV Bedum voor het werven en instrueren van barpersoneel. Lang hoefde Petra Makkes niet na te denken. “Het bedrijvenvoetbal is een prachtig evenement en het bestuur een geoliede machine waar ik graag mijn steentje aan bijdraag.”

Komend jaar staan er meer bestuurswisselingen op stapel bij de stichting Bedrijvenvoetbal. Willem van der Ark zal toetreden tot het bestuur als penningmeester en volgt daarmee Vincent Tinga op. Joop Reisiger gaat de taken als secretaris overnemen van Robert Smit. Tot slot draagt Martijn Roorda na tien jaar het commerciële stokje over aan Jan Geenhuizen.

Alle vertrekkende bestuursleden draaien in 2020 nog mee in de organisatie van de 31ste veldeditie. Met deze geleidelijke overdracht van taken en kennis blijft het niveau van het bedrijvenvoetbal geborgd. Kor Noorlag, Hans Gras en Peter van Dijken complementeren het bestuur.