Social Return

Wij doen graag iets terug voor de Bedummer gemeenschap!

Social Return

Wij doen graag iets terug voor de Bedummer gemeenschap!

Het goede doel

Het lukt jaarlijks met de inzet van vele vrijwilligers en in combinatie met een professionele organisatie een bescheiden bedrag over te houden. Daarmee doet de stichting graag iets terug voor de Bedumer gemeenschap. Elk jaar schenkt de stichting geld aan één of meerdere initiatieven/goede doelen.

Waar moet een initiatief aan voldoen?

In de behandeling van aanvragen hanteren we de volgende uitgangspunten:

 • De bestemming is gelieerd aan Bedum
 • De bestemming bevordert de leefbaarheid en saamhorigheid in Bedum
 • De bestemming draagt bij aan het stimuleren van bewegen in Bedum en omstreken
 • Het initiatief mag zowel een investering zijn of een (eenmalige) activiteit
 • Bedoeld voor initiatieven die het belang van meerdere inwoners van Bedum dienen
 • Bedumers zijn betrokken bij en/of (kunnen) profiteren van het beoogde doel
 • Een instelling kan in beginsel niet twee achtereenvolgende kalenderjaren voor een financiële bijdrage in aanmerking komen

Wie gingen voor?

Initiatieven die aan het merendeel van de uitgangspunten voldoen gaan voor. In het verleden schonk het bestuur van het Bedrijvenvoetbal al een financiële bijdrage aan:

 • ‘Verzoamelstee’
 • Dr. Hanneke Fleurke-Rozema Stichting
 • Colourful Bedum
 • ’s Heerenloo/De Vrienden van Opmaat
 • Kids United, de stichting FC Groningen in de maatschappij
 • Stichting Doelpunt, G-voetbal
 • Een bijdrage aan de plaatsing van dug-outs op het voetbalveld in Bedum