Wedstrijdreglementen

Wedstrijdreglementen

Artikel 1

De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van de K.N.V.B.

Artikel 2

De wedstrijden staan onder leiding van scheidsrechters van de K.N.V.B., District Noord.

Artikel 3

Het bedrijvenvoetbaltoernooi wordt georganiseerd door de Stichting Bedrijvenvoetbal “BEDUM” (S.B.B.). Bedoelde Stichting heeft haar zetel te Bedum.

Artikel 4

Om de speelsterkte van alle teams zo evenredig mogelijk te maken zijn twee categorieën samengesteld. Deze zien er als volgt uit:

Categorie 1

  • Spelers, die spelen in de eredivisie t/m 2e klasse
  • Spelers, die spelen in de JO19 landelijke Divisie KNVB
  • Spelers, die spelen in de JO17 Landelijke Divisie KNVB
  • Spelers, die spelen in de Reserve Hoofdklasse

Categorie 2

  • Spelers, die spelen in 3e t/m 5e klasse
  • Spelers, die spelen in JO19 hoofdklasse of lager
  • Spelers, die spelen in JO17 hoofdklasse of lager
  • Spelers, die spelen in reserve 1e klasse of lager
  • Spelers die geen lid zijn
  • Spelers, die op de loonlijst van het deelnemende bedrijf staan, ongeacht het sportieve niveau.

Overige bepalingen

Bij de bepaling van de categorie zal worden gekeken naar het hoogste niveau waarop desbetreffende speler tenminste één officiële wedstrijd (beker of competitie) heeft gespeeld.

Indien een team 2 of meer spelers op de loonlijst heeft staan, die sportief gezien vallen onder categorie 1, mag alleen uit categorie 2 worden aangevuld. Punten zijn geldig ongeacht welke positie een speler speelt.

Per team mogen er maximaal twee spelers uit categorie 1 worden opgesteld, die niet op de loonlijst staan.

Dat wil zeggen één speler op loonlijst die sportief gezien behoort tot categorie 1 aanvulling mogelijk met 1 speler uit categorie 1; twee spelers op loonlijst, die sportief gezien behoren tot categorie 1 dan is geen aanvulling uit categorie 1 mogelijk, doch uitsluitend uit categorie 2.

Om een controle op bovenstaande categoriale indeling mogelijk te maken, dienen de deelnemende teams 7 dagen voor aanvang van het toernooi een spelerslijst bij de secretaris van de Stichting Bedrijvenvoetbal “BEDUM” (S.B.B.) in te leveren.

De spelerslijst zal door de Stichting Bedrijvenvoetbal “BEDUM” (S.B.B.) ter beschikking worden gesteld (bedoelde lijst gaat als bijlage bij dit reglement).Indien de spelerslijst niet voor de hiervoor genoemde termijn is ingeleverd, wordt het opgegeven team onverwijld van de deelnemerslijst afgevoerd. Het inleggeld blijft echter verschuldigd. De opengevallen plaats zal worden ingenomen door een team, welke op de reservelijst vermeld staat.

Op de spelerslijst dient vermeld te worden: naam van de speler, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, naam vereniging en elftal, waarvoor de speler uitkomt. Onvolledig ingevulde lijsten worden niet geaccepteerd en onverwijl teruggezonden.

Het toernooi is opengesteld voor spelers, die op 31 juli van het betreffende jaar, waarin het toernooi wordt gehouden, 14 jaar zijn: m.a.w. vanaf de B-junioren.

Wijzigingen in de samenstelling van de spelerslijst dienen onverwijld, doch minimaal
een uur voor aanvang van de eerste wedstrijd van het team bij het secretariaat te worden gemeld.

Indien een overtreding van onderhavig artikel wordt geconstateerd in de voorronde van het toernooi, dan zal het betreffende team drie winstpunten in mindering worden
gebracht.

Mocht een overtreding van het onderhavig artikel tijdens de kwart-, halve- of de finale blijken, dan wordt de betreffende wedstrijd ongeldig verklaard en zal de tegenstander tot winnaar worden uitgeroepen.

Mocht na afloop van het toernooi een overtreding van het onderhavige artikel blijken, dan dient een eventueel gewonnen prijs onverwijld ter beschikking te komen van de Stichting Bedrijvenvoetbal “BEDUM” (S.B.B.).

NB: Ook spelers die tijdens het toernooi op een andere positie spelen dan in competitieverband, blijven hun waarde in punten houden, dit geldt tevens voor langdurig geblesseerde en net herstelde spelers.

Artikel 5

Het bestuur zal lijsten met zgn “puntenspelers” per team ter beschikking stellen aan alle teams die per loting in dezelfde poule uitkomen. Na de poulefase zal het bestuur.

Artikel 6

Met toestemming van het wedstrijdsecretariaat en scheidsrechters mogen teams die tegen elkaar uitkomen in overleg alle puntspelers opstellen

Artikel 7

De wedstrijdduur is bepaald op 2 x 12 1/2 minuten zonder pauze.

Artikel 8

De eindrangschikking in de poules wordt bepaald door het aantal behaalde punten. Bij het gelijk eindigen in punten, wordt de eindrangschikking bepaald door het doelsaldo (het aantal gescoorde doelpunten minus het aantal tegendoelpunten).

Indien ook dit gelijk is, dan geldt het onderlinge resultaat in de poule-wedstrijd (indien het twee gelijk geëindigde teams betreft). Als bedoelde wedstrijd in een
gelijkspel is geëindigd, dan dient door middel van het nemen van een strafschoppenserie een beslissing worden verkregen.

Door ieder team wordt een serie van vijf strafschoppen genomen door vijf verschillende spelers. Indien na deze serie nog geen beslissing is verkregen wordt
door andere spelers om en om strafschoppen genomen totdat door er een beslissing wordt verkregen.

Artikel 9

Indien de wedstrijd in de 1/8-, kwart-, halve- of de finale gelijk eindigt, dan dient door middel van het nemen van een strafschoppenserie een beslissing worden verkregen (één en ander conform het vermelde in artikel 7).

Artikel 10

Protesten tegen scheidsrechtelijke beslissingen worden niet in behandeling genomen.

Artikel 11

Een met een directe rode kaart uit het veld gezonden spe(e)ler(ster) wordt automatisch voor twee wedstrijden uitgesloten (geschorst).

Artikel 12

Een spe(e)ler(ster), die in een wedstrijd twee gele kaarten ontvangt wordt uit het veld gezonden. Eén en ander betekent een uitsluiting voor één wedstrijd.

Artikel 13

Alle teams dienen zich een half uur voor aanvang van de eerste wedstrijd bij de toernooileiding te melden (zowel op de eerste als op de tweede speeldag).

Artikel 14

Een spe(e)ler(ster) mag, indien hij/zij reeds een wedstrijd heeft gespeeld voor een team, geen deel meer uitmaken van een ander aan het toernooi deelnemend team.

Artikel 15

Een team, welke met een ongerechtigde spe(e)ler(ster) uitkomt wordt van verdere deelname aan het toernooi uitgesloten. De wedstrijd(en), die door het betreffende team zijn gespeeld, worden ongeldig verklaard en als niet gespeeld beschouwd. Eventueel gewonnen prijzen dienen onverwijld ter beschikking van het Bestuur van de Stichting Bedrijvenvoetbal “BEDUM”, worden gesteld. Bedoeld Bestuur zal zich vervolgens uitspreken over verder te nemen maatregelen.

Artikel 16

Elk team dient zelf voor een grensrechter zorg te dragen. Art.16 vervalt bij 7×7 toernooi.

Artikel 17

De Stichting Bedrijvenvoetbal “BEDUM” stelt geen zgn. “intrapballen” beschikbaar.

Artikel 18

Indien er twee teams in een tenue met dezelfde kleuren tegenelkaar moeten spelen, dan dient het eerstgenoemde team in reservetenue of overgooiers te spelen. Hesjes zijn bij het wedstrijdsecretariaat aanwezig.

Artikel 19

Een team, die vijf minuten na de vastgestelde aanvangstijd van de wedstrijd niet aanwezig is, krijgt drie winstpunten in mindering.

Artikel 20

Een team, die door welke omstandigheid ook, verhinderd is tijdig aanwezig te zijn voor de eerste wedstrijd van beide toernooidagen, dient de toernooileiding hiervan onverwijld, doch minimaal een half uur voor aanvang van deze wedstrijd, hiervan op de hoogte te stellen.

Artikel 21

De toernooileiding stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging en/of vermissing van persoonlijke bezittingen e.d.

Artikel 22

Het Bestuur van de Stichting Bedrijvenvoetbal “BEDUM” (S.B.B.) heeft een Collectieve aanvullende ongevallen- en ziektekostenverzekering afgesloten voor alle deelnemers aan het toernooi (spe(e)ler(ster)s, begeleiders, scheidsrechters, toernooileiding en medewerkers).

Artikel 23

In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur van de Stichting Bedrijvenvoetbal “BEDUM” (S.B.B.) of de toernooileiding. Laatstgenoemde commissie is belast met de uitvoering en toepassing van dit reglement.

Artikel 24

Het is verplicht, conform K.N.V.B. reglement, om te spelen met scheenbeschermers.

Artikel 25

Het Bestuur van de Stichting Bedrijvenvoetbal Bedum ontleent zich het recht om een team van verdere deelname uit te sluiten na constatering van ontoelaatbaar wangedrag.

Bedum, April 2023.